Ravikindlustuseta isikute perearsti- ja õendusabi on tasulised.

Autojuhi tervisetõendi taotleja tervisekontroll ja otsuse väljastamine: 25 EUR
> 65 a: 20 EUR
Paberkandjal täidetud deklaratsioon: 30 EUR

Relvaloa/abipolitseiniku taotleja tervisekontroll ja otsuse väljastamine: 25 EUR

Töölevõtu eelne tervisekontroll ja otsuse väljastamine:
1. Tervisetõend (kopsu -rö): 25 EUR
(Õpetajad, lasteasutuse töötajad, hoolekande töötajad, iluteenindajad, isikuteenindajad, tervishoiutöötajad)
2. Tervisetõend (rooja bak.külv+ kopsu-rö): 70 EUR
(Toitu ja joogivett käitlevad isikud, toitukäitlevat asutust koristav personal.)
3. Tervisetõend (kopsu-rö + rooja bak. analüüs ): 60 EUR
(Loomapidajad, isikud, kes vahetult puutuvad kokku põllumajandusloomadega ja loomsete saadustega)
4. Tervisetõend (rooja bak.külv ): 55 EUR

Tõendi väljastamine, mis pole seotud retsepti, töövõimetuslehe, abivahendite saamisega:
Lastele kuni 18 a: 10 EUR
Täiskasvanutele: 15 EUR

Koduvisiidi tasu: 5 EUR
(vabastatud < 3 aastased lapsed ja rasedad)

Ravikindlustamata isikud:
Esmane arsti vastuvõtt: 30 EUR
Korduv arsti vastuvõtt: 15 EUR
Esmane pereõe vastuvõtt: 10 EUR
Õe vastuvõtt ja protseduur: 15 EUR
Retsepti väljastamine: 15 EUR

Lisanduvad uuringute ja protseduuride hinnad
vastavalt haigekassa hinnakirjale.

Hinnakiri võib muutududa sõltuvalt Haigekassa hinnakirja
muutusest ja OÜ Klein ja Ollikainen juhatuse otsusest.