Tasulised teenused

Tervisekontroll ja tervisetõendi väljastamine

Autojuhi tervisetõendi taotleja tervisekontroll ja otsuse väljastamine
25€
Üle 65 aastase autojuhi tervisetõendi taotleja tervisekontroll ja otsuse väljastamine
20€
Paberkandjal täidetud deklaratsioon
30€
Relvaloa/abipolitseiniku taotleja tervisekontroll ja otsuse väljastamine
25€

Töölevõtu eelne tervisekontroll ja otsuse väljastamine

Tervisetõend (kopsu röntgen)
(Õpetajad, lasteasutuse töötajad, hoolekande töötajad, iluteenindajad, isikuteenindajad, tervishoiutöötajad)
25€
Tervisetõend (kopsu rõntgen + rooja bak.külv)
(Toitu ja joogivett käitlevad isikud, toitukäitlevat asutust koristav personal)
85€
Tervisetõend (kopsu rõntgen + rooja bak.külv)
(Loomapidajad, isikud, kes vahetult puutuvad kokku põllumajandusloomadega ja loomsete saadustega)
70€
Tervisetõend (rooja bak.külv )
60€

Tõendi väljastamine, mis pole seotud retsepti, töövõimetuslehe, abivahendite saamisega

Lastele kuni 18 eluaastat
10€
Täiskasvanutele
15€

Koduvisiit

Koduvisiidi tasu
5€
Koduvisiit alla 3 aastatele lastele ja rasedatele
TASUTA

Ravikindlustamata isikud

Esmane arsti vastuvõtt
40€
Korduv arsti vastuvõtt
25€
Esmane pereõe vastuvõtt
15€
Õe vastuvõtt ja protseduur
20€
Retsepti väljastamine
15€